Gościniec Sucholeski s.c.
62-002 Suchy Las
ul. Sucholeska 6
tel.: +48 61 892 69 92
tel./fax +48 61 892 69 93

Recepcja hotelu:

  • recepcja@gosciniec-sucholeski.com.pl
  • +48 61 892 69 92

Patrycja Nowaczyk | Dyrektor Hotelu:

Obsługa VIP, konferencje, zapytania grupowe, uroczystości rodzinne, catering

  • Patrycja.Nowaczyk@gosciniec-sucholeski.com.pl
  • +48 607 990 828

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/40) – RODO,

zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Gościniec Sucholeski S.C.
62-002 Suchy Las, ul. Sucholeska 6 , e-mail: admin@gosciniec-sucholeski.com.pl

2. Inspektorem ochrony danych Gościniec Sucholeski e-mail: admin@gosciniec-sucholeski.com.pl

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesyłaną przy pomocy formularza kontaktowego,

– art. 6 ust. 1 lit. b), tj. realizacji umowy oraz lit. c) realizacji obowiązku prawnego
w przypadku obsługi procesu rekrutacyjnego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa lub na mocy stosownych umów.

5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w przypadku zapytania innego niż reklamacja,
a w przypadku złożenia reklamacji do momentu rozpatrzenia zgłoszenia oraz do momentu przedawnienia się roszczeń.

7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.